لیست قیمت امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت

103 میلیون تومان

100- 97 میلیون تومان

96 میلیون تومان

96-94 میلیون تومان

90-92 میلیون تومان

95-92 میلیون تومان

7.5-6 میلیون تومان

72-69 میلیون تومان

بسته بندی/فله

فله

فله

بسته بندی/فله

فله

بسته بندی/فله

فله

بسته بندی/فله

فله

مقدار

یک کیلو

یک کیلو

مقدار

یک کیلو

مقدار

یک کیلو

مقدار

یک کیلو

نوع

نگین اتویی رویال

سوپر نگین اتویی

سوپر نگین

نگین عرفی

پوشال قلمدار

سرگل ممتاز

ریشه زعفران(سفید)

دسته(دختر پیچ)

نام محصول

زعفران

زعفران

زعفران

زعفران

زعفران

زعفران

زعفران

زعفران

بازگشت به بالا