پسته اکبری ۱۰۰۰ گرمی
تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان
بادام سنگی ۱۰۰۰ گرمی
تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
قره قروت پفکی ۱۰۰ گرمی
تومان۲۵,۰۰۰ تومان
پسته فندقی ۵۰۰ گرمی
تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان
زعفران قائنات
زرشک قائنات
عناب خراسان
خرید پسته
بازگشت به بالا